Laatste Nieuws

De grond is er, er is behoefte, de gemeente ondersteunt het, nu nog serieus geïnteresseerden en dan kan een bouwgroep aan de slag met het realiseren van nieuwbouwwoningen in Wapserveen.

Dorpsgemeenschap Wapserveen zet zich er voor in om de zo gewenste nieuwbouwwoningen te realiseren. Jeannet Stellink: “Uit de bewonersenquête die we in 2013 deden voor het dorpsplan bleek dat er behoefte is aan betaalbare woningen. Veel jongeren willen bijvoorbeeld graag in Wapserveen blijven wonen. En ook jonge gezinnen zijn geïnteresseerd in een betaalbare woning. Er zijn hier weinig mogelijkheden voor mensen met een smalle beurs, zeker nu de woningcorporatie alle vrijkomende huurwoningen verkoopt. Als dorpsgemeenschap vonden wij dat we daar iets mee moesten doen.”

Lees meer...

Dorpsgemeenschap Wapserveen organiseert in maart weer een tweetal activiteiten:

Verkeersquiz 10 maart 2016

Verfris uw verkeerskennis door mee te doen aan de Verkeersquiz 2016

DGW organiseert i.s.m. VVN(Veilig Verkeer Nederland), afd Westerveld weer verkeersquizzen.
Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om hun actuele kennis van de verkeersregels te testen c.q. op te frissen.
In Havelte, Diever, Dwingeloo, Vledder en Wapserveen worden voorrondes gehouden. De drie beste teams van elke voorronde gaan over naar de finale. Ieder team bestaat uit drie personen, die individueel een aantal verkeersvragen moeten beantwoorden. Het eindresultaat van de teams wordt bepaald door de gezamenlijke score van het team. Deelname is gratis en iedereen mag meedoen, familie, buren of kennissen, als je maar een team vormt van 3 personen. Alle vragen van de quiz worden na de quiz uitgebreid besproken en uitgelegd door rijschool Meneer Verkeer Rijopleidingen uit Geeuwenbrug(Dwingeloo). De quizzen worden financieel ondersteund door : Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld.
De Hoofdprijs is voor het hele team (3 pers) een: Anti-slipcursus

De voorrondes worden gehouden op:
Donderdag 11/02 Dwingeloo in hotel De Drift aanvang 20.00 uur
Donderdag 18/02 Diever in het Dingspilhuus aanvang 20.00 uur
Donderdag 25/02 Vledder in de Tippe aanvang 20.00 uur
Donderdag 10/03 Wapserveen in de Wiekslag aanvang 20.00 uur
Donderdag 17/03 Havelte in de Veldkei aanvang 20.00 uur

De finale : Woensdag 23/3 Dorpshuis “Oens Huus in Wapse
Aanvang 20.00 uur

opgave per team vooraf bij DGW

Heideopschonen 12 maart 2016

Zoals gebruikelijk wil DGW ook dit jaar weer een stuk heide ten zuiden van Wapserveen ontdoen van ongewenste begroeiing om zo het open karakter van de heide te bevorderen.

Ook u kunt dit jaar weer helpen met het opschonen van de heide. Het opschonen staat onder leiding van Landschaps beheer Drenthe die ons voorziet van de benodigde materialen. DGW zal voor de inwendige mens zorgen.

Opgave graag vooraf bij DGW.

 

Er zal nog een flyer over de streek verspreidt worden.

Momenteel wordt door de gemeente werkzaamheden uitgevoerd aan De Wiekslag. Hierdoor kunnen gebruikers enige overlast ondervinden.

In de ontmoetingsruimte zijn de flexibele paneelwanden inmiddels vervangen.Ook is in deze ruimte het plafond vervangen door een nieuwe systeem plafond en is de vloerbedekking verwijderd en vervangen door een nieuwe pvc-vloer gelegd.

Ook de bar is aangepast worden zodat er meer plaats in de ontmoetingsruimte ontstaat.

De kleedkamers zijn onder handen genomen. Het sanitair, inclusief installaties zijn vervangen en doucheruimtes zijn voorzien van nieuwe tegels.Tevens zijn er ook in de kleedkamers en in de gang van het sportgedeelte nieuwe systeem plafonds aangebracht.

Wij vragen uw begrip voor eventuele rommel en overlast de komende periode! Werkzaamheden kunnen niet zonder enige hinder plaatsvinden en we doen ons uiterste best om zaken goed en gecoördineerd te laten verlopen.

Het resultaat mag er nu al zijn!

Dorpsgemeenschap Wapserveen heeft samen met OBS Wapserveen, Dorpsbelang Kallenkote, ondernemers uit Kallenkote en het voortgezet onderwijs in Steenwijk, een brief gestuurd naar de gemeente Steenwijkerland. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers (met name schooljeugd) op de route Wapserveen-Kallenkote-Steenwijk. De slechte staat van de weg en bermen en het aanwezige landbouwverkeer zorgen voor een onveilige en verre van comfortabele fietsroute.

De gemeente Steenwijkerland heeft in het door haar opgestelde "Fietsplan Steenwijkerland" aangegeven zich te willen in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk. In het plan wordt bijzondere aandacht gevraagd voor schoolfietsroutes over smalle wegen in buitengebied. Deze fietsroute is daarbij al aangegeven als wens voor verbetering.

Dorpsgemeenschap Wapserveen en de mede-ondertekenaars willen bij de gemeente Steenwijkerland vragen deze fietsroute goed te beschouwen en de verantwoordelijkheid in het kader van verkeersveiligheid te nemen.

De brief is een uitnodiging voor een gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van deze situatie.

Het gesprek met de gemeente is inmiddels geweest. Het was een orienterend gesprek, waarbij vanuit 'beide kanten' ideeen en wensen zijn besproken.

Volgend jaar zal er verder gesproken worden of de mogelijkheden.

 

Zoals je vast al gezien hebt is de entree al behoorlijk veranderd en hebben we met elkaar een mooi stukje werk verzet.
Er wordt nog druk gewerkt achter de schermen aan de uitwerking van verschillende onderdelen, zoals bebording, amphi-theater, klimwand enz. enz.
 
Voor de komende periode staan er een paar onderdelen in de planning.
1.    Verlichting
2.    Aan- & herplanten en afwerken speelheuvel
3.    Buitenmeubilair
 
Heb je zin en kun je tijd maken om te helpen op welk onderdeel dan, GRAAG !
We kunnen dan weer een volgende stap zetten in de ontwikkeling van ons plein.
 
We willen proberen dit te doen op 14 of 21 november a.s.
 
Geef aan op welke datum en welk dagdeel je kunt helpen, wat je kan of wil doen en dan proberen wij de planning verder concreet te maken.
 
 
Zonder jullie hulp kunnen we niet.

Pagina 4 van 7