In de afgelopen jaren zijn er allerlei vormen van samenwerking ontstaan tussen alle gebruikers van de Wiekslag en de brede school in Wapserveen. Door veel van die gebruikers is de wens uitgesproken om die samenwerking ook op het plein terug te laten komen. Een fijne plek om te zitten, te ontmoeten en te delen. Een School-, Les-, Speel- en Dorpsplein !

In het voorjaar van 2014 hebben een aantal Wapserveners de handen ineen geslagen om de bovengenoemde kansen aan te pakken. OBS Wapserveen, Stichting Ouderraad, Dorpsgemeenschap Wapserveen, Welzijn MensenWerk, KAKA en de gemeente Westerveld hebben een eerste plan mogelijk gemaakt om tot een mooi vernieuwd plein te komen.

Er is een professioneel plan gemaakt en er is door veel mensen en organisaties werk verzet om de financiën te organiseren. Een groot deel van het benodigde bedrag is al beschikbaar. Genoeg om te beginnen !

Alle doelgroepen hebben straks de beschikking over een aantrekkelijk en uitdagend ontmoetingsplein, waar tal van activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Bestaande activiteiten zoals de buitenlessen van school, de kerstfair, toneel en muziekvoorstellingen en informele ontmoetingen rondom het dorpshuis kunnen hierin nog mooier vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan nieuwe activiteiten zoals een spelmiddag , een grootouders-kleinkinderenmiddag, buurtbarbecue, jeu-de-boules-toernooi, themadag, hutten bouwen, broodjes bakken, etcetera. Allemaal leuke activiteiten om met elkaar te beleven : als deelnemer en als toeschouwer ! Er komt zelfs een amfitheater en natuurlijk voldoende ruimte voor sport en spel.

Het voorheen kale, rommelige plein wordt door het aanbrengen van meer groen en diverse zithoekjes een sfeervolle ontmoetingsplek. De Wiekslag krijgt zelfs een eigen “hofje“, met terras, dat uitnodigt om na een activiteit nog even gezellig na te praten.

De verkeersveiligheidssituatie wordt verbeterd doordat de toegang tot het plein verbeterd is. Er is één duidelijk herkenbare ingang van het plein voor voetgangers en voor de fietsende schoolkinderen, welke verder van de doorgaande weg af komt te liggen.

We hopen met de aanleg van het dorpsplein het sociale gebeuren een nieuwe impuls te geven. Samenwerken, samen leren, samenleven, samen spelen!

NB: onder het tabblad “Foto’s” op deze site staat onder “Dorpsplein” een plattegrond van het plan en foto's van de voortgang.

Een groot aantal partijen heeft al toegezegd een (financiële) bijdrage te doen om het plan te kunnen uitvoeren.

. Provincie Drenthe

. Gemeente Westerveld

. Rabofonds

. Univé

. Kinderopvang Kaka

. Stichting Talent
. Welzijn Mensenwerk

. Landschapsbeheer Drenthe

Er zijn ook al een aantal Wapserveense organisaties en bedrijven die een stevige bijdrage aan dit plan hebben toegezegd.

. Klavertje Vier Ecologisch Hovenier

. Ouderraad OBS Wapserveen

. Boermarke Wapserveen

. Loonbedrijf Dolsma

. Motion Matters

. Kwekerij “de vrolijke noot”

 

Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Door de toezeggingen van alle bovenstaande partijen zijn we inmiddels gestart met de uitvoer. Dat betekent dat er al volop activiteiten rondom De Wiekslag en de brede school OBS Wapserveen zichtbaar zijn.

Er is nog geen financiële dekking voor alle plannen, we zullen dus in fases werken. We zijn nog hard op zoek naar materiaal, handen om het werk te verlichten, ideeën en financiële bijdragen om tot een prachtig geheel te komen.

Ondertussen lopen nog steeds aanvragen bij diverse fondsen en hopen we op meer bijdragen vanuit het dorp.

Wilt u ook meedoen ? Alle hulp is welkom.

Plein voor en door Wapserveen !!

Voor nadere informatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wapserveen – 30 april 2015, Update

De coöperatie Dorpsplein heeft ook een financiële ondersteuning ontvangen van Jantje Beton en de Kerstfair Wapserveen. De commissie Kerstfair Wapserveen overhandigde een cheque aan een vertegenwoordiger van de coöperatie Dorpsplein. De uitvoerende partijen zijn zeer blij met deze beide bijdragen.

Jantje Beton vindt buitenspelen essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Schoolpleinen staan bij kinderen in de top 3 van favoriete speelplekken en vervullen een belangrijke functie als speelplein waar kinderen kunnen worden uitgedaagd om te bewegen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar spelen op het schoolplein uitgaan. Daarom werd het initiatief vanuit Wapserveen met veel genoegen ontvangen door Jantje Beton en beloond.

Kerstfair Wapserveen organiseert jaarlijks een kerstmarkt en de opbrengst van de markt komt weer ten goede aan de leefbaarheid van Wapserveen. Aangezien de markt jaarlijks rondom het Plein wordt gehouden, werd al snel de link met dit project gelegd. Vernieuwing van het plein verhoogd de kwaliteit en mogelijkheden van de jaarlijkse kerstfair, kortom een win-win situatie.

Inmiddels wordt er al volop gewerkt aan het vernieuwen van het Plein in Wapserveen. Onder leiding van Doornbos bestratingen en Loonbedrijf Dolsma zijn vele vrijwilligers bezig om de nieuwe contouren van het plein vorm te geven. De nieuwe ingang is nu goed zichtbaar en de jeu des boulesbaan ligt op een nieuwe zonnige plek. De moestuinbakken zijn ook klaar en gemaakt met medewerking van Rumpf Bouw. De schooljeugd kan beginnen met het zaaien van de groente. Het hebben en onderhouden van een moestuin maakt al een paar jaar onderdeel uit van het lesprogramma. Met dit vernieuwde plein is er de mogelijk gecreëerd om de moestuinen direct aan de school te kopppelen.

 jan beton

 

 

 

Dorpsgemeenschap Wapserveen

Coöperatie Dorpsplein