Wapserveen

Wapserveen is een prachtig lintdorp gelegen in de gemeente Westerveld in Zuid-West Drenthe. Wapserveen telt ca 775 inwoners (2014). De inwoners noemt men "Wapserveners", maar oorspronkelijk noemde men de inwoners Wapvenigers.

kaart nl

Wapserveen is een veenkolonie, ontstaan in de middeleeuwen rond 1380. Op enkele zijstraten met nieuwbouw na is het één lang lintdorp (7,2 kilometer van oost naar west) met aan de zuidelijke zijde nog veel oorspronkelijke hallenhuisboerderijen. De huidige Nederlandse Hervormde kerk stamt uit 1803 en staat aan de noordkant van het Oosteinde. Hiernaast staat de enige nog authentieke, losstaande klokkenstoel in Drenthe, uit de 16e eeuw. De klok zelf is van na de Tweede Wereldoorlog, omdat de oude koperen klok door de Duitse bezetter is geconfisqueerd.

kerk

Rond 1900 was Wapserveen een dorp met vele boerenbedrijven (±200, nu nog ± 18). De boerderijen zijn veelal omgebouwd naar een andere bedrijfssoort, of tot woonboerderijen. In het dorp zijn vele kleine tot middelgrote bedrijven gevestigd (ca. 140).

Wapserveen heeft nagenoeg geen eigen voorzieningen meer. Het centrale punt in het dorp is het multifunctionele gebouw De Wiekslag. Hierin zijn de openbare basisschool (60 leerlingen in '14/'15), de peuterspeelzaal en de kinderopvang gevestigd. Tevens doet het gebouw dienst als dorpshuis en biedt het onderdak aan de vele verenigingen. Wapserveen is een dorp met een actief verenigingsleven. Van de ca. 27 verenigingen maakt alleen de ijsclub geen gebruik van De Wiekslag en haar faciliteiten.

De omgeving van Wapserveen kenmerkt zich door landbouwgebied (veenontginningen), waar de strookverkaveling nog goed zichtbaar is. Ten zuiden van het dorpsgebied begint de heide van het Holtingerveld. Het Holtingerveld is een gevarieerd natuurgebied met veel hoogteverschillen en afwisselingen in natte en droge natuur. Het landschap is getekend door de geschiedenis. In het Holtingerveld vindt u hunebedden, grafheuvels, oorlogsmonumenten en bomkraters. Bij Havelterberg staan twee hunebedden op 150 meter afstand van elkaar. Een middelgroot hunebed en een groot hunebed. Met een lengte van bijna 18 meter is het het op één na grootste hunebed in Nederland. Ten noorden van het dorp stroomt de Wapserveense Aa. Een beek, omringd door diverse natuurgebiedjes en vogelbroedgebieden.

kombord