Drenthe Blijft Stil!!

Wij zijn bezorgde inwoners van Wapserveen! Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen van geluidsoverlast door vliegverkeer na de opening van vliegveld Lelystad. Wapserveen ligt immers vlak naast een van de laagvliegroutes!

Omdat we meer willen weten over ontwikkelingen rond het vliegveld we met leden van onze buurtcommissie op 11 maart naar de informatiebijeenkomst van de Werkgroep Drenthe Blijft Stil in Havelte gegaan. Dit is een groep van vrijwilligers die zich intensief verdiept hebben in de mogelijke gevolgen als geluidsoverlast, gezondheid, welzijn en milieu van met name laagvliegroutes boven Drenthe en Nederland. Ook volgen zij de [juridische] procedures van de politiek en de feitelijke correctheid van metingen met betrekking tot geluid en milieuvervuiling, bij het bereiken van hun doel,

Veel informatie was ons niet bekend en er blijkt veel onrecht te geschieden. Wij vonden een en ander dusdanig zorgwekkend dat wij onze dorpsgenoten graag een samenvatting geven over wat wij gehoord hebben.

Wist u bijvoorbeeld:

  1. Dat een van de laagvlieg [landings] routes over Steenwijk en Vledder naar Lelystad gaat.
  2. Deze zal dan vermoedelijk gaan op een hoogte van gemiddeld minder dan 1 km.
  3. Onderzocht is dat geluidsoverlast op deze hoogte zich verspreidt over 6 km naar beide kanten van de vliegroute. Dat betekent dat we hier in Wapserveen maar ook in de Wolden overvliegende vliegtuigen goed gaan horen. En dan hebben we het nog niet over het fijnstof uit de kerosine dampen die achter blijven.
  4. Ergens op deze route ook het landingsgestel van het vliegtuig uit gaat wat nog meer lawaai veroorzaakt.
  5. [Stel je even voor hoe het is als er een vliegtuig op 1 km hoogte boven je vliegt.]
  6. Onderzocht is dat als je frequent verkeersgeluiden of vliegtuiglawaai hoort, dit geluid een prikkel is waardoor hersenen actief blijven, niet tot de rust komen die nodig is om gezond te blijven. Dit heeft gevolgen voor: nachtrust, concentratie, gedrag en fysieke klachten.
  7. Er rond vliegvelden vogels [ook beschermde soorten] worden afgeschoten om te voorkomen dat deze in de motoren terecht komen en ongelukken veroorzaken. Lelystad ligt vlakbij de Oostvaarders plassen.
  8. De wacht lus boven onze heide verplaatst is, maar zeker nog niet van de baan is.
  9. Er door de minister oneigenlijke en/of onjuiste procedures gevolgd worden, metingen niet kloppen en er niet aan afspraken gehouden wordt met betrekking tot gevolgen voor geluid, gezondheid en milieu.
  10. De provincies Overijssel en Friesland en gemeentes zich actief inzetten bij deze ontwikkelingen, zij steunen hun burgers hierbij, maar Westerveld en Drenthe Stil Blijven!

Nu kan ik me voorstellen dat u, net zoals ik eerst, denkt

1. Ach, het zal zo’n vaart niet lopen!!

Helaas; dat doet het wel. De politiek gaat gewoon door met hun plannen voor wat, naar hun mening, economisch belang is. Zolang inwoners niet kritisch volgen wat er gebeurt, zich niet bewust zijn van de gevolgen ervan, voor ons leefgebied en ons welzijn, we alles maar laten gebeuren, gaan wij steeds meer geluidsoverlast krijgen en groeien onze kinderen niet meer op in die “Mooi Stille Heide”’

2. Ach….. Hiertegen iets ondernemen heeft toch geen zin: De minister doet toch wat zij wil, dat vliegveld komt er gewoon.

Ja dat klinkt logisch, en mogelijk is dat ook zo. Maar als wij als burgers met kritische geluiden, wijzen op onderzoeken m.b.t. schade voor mens en milieu, bezwaren tegen onzorgvuldige en onjuiste procedures etc. kunnen we als burgers wel proberen de schade zoals geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Het is gebleken dat door inzet en acties van werkgroepen en wel degelijk wijzingen plaatsvinden zoals bv het uitstel van de opening van Lelystad, de herindeling van het lucht ruim, de wijziging in de wacht lus etc.

De werkgroep Drenthe Blijft Stil is nu een jaar bezig. Deze vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd actief in voor onze belangen. Bij de informatieavond bleek hoe veel zij in korte tijd al te weten zijn gekomen en waar ze in de politiek tegen aan lopen.
Wat ons betreft verdienen ze onze steun bij hun verdere actie. Waar omliggende provincies en gemeenten wel actief zijn, ervaart de Werkgroep geen steun van provincie Drenthe en de gemeente Westerveld. Zij schijnen voor hun burgers niets te doen, bij alle ontwikkeling rond het vliegveld.!!

Laten wij als inwoners van Wapserveen hen wel steunen.!! Er is nu geld nodig voor [bezwaar] procedures en informatiemateriaal om te verspreiden. Hieraan kunnen we bijdragen. U kunt ook zelf vrijwilliger worden.

Giften kunnen overgemaakt worden op NL93RABO0330941623 ten name van Stichting Drenthe Blijft Stil.

U kunt op hun site www.stichtingdrentheblijftstil.nl veel informatie vinden zoals de gevolgen van fijnstof, maar ook kun je bijvoorbeeld horen hoe veel geluid een laag overvliegend vliegtuig maakt.
Meer informatie [o.a. de mening van politieke partijen] kunt u vinden op de site van https://satl-lelystad.nl [samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen]

Jan Swieringa
Tom Dolleman
Marianne Verhoogh

Buurtcommisie Butenweg/Verlengde Oude Dijk

24 zonnepanelen

Een serie zonnepanelen aanschaffen, wie wil dat niet?
Maar het gaat om een forse investering.
Het is mogelijk om geld te lenen, zie ons bericht van 15 juni.

Om de aanschaf van zonnepanelen nóg gunstiger te maken, heeft de overheid besloten dat de BTW die je betaalt over je zonnepanelen is terug te vorderen. 
Koop je die zonnepanelen via Bespaarpartner uit Steenwijk dan heeft dat als voordeel:
1. Zij helpen kosteloos bij het terugvragen van de BTW
en
2. Bestel je (bijvoorbeeld) 11 panelen, dan betaal je er maar 10.

Meer weten?
https://www.bespaarpartner.nl/zonnepanelen/subsidie-zonnepanelen/
Binnenkort berichten we over de mogelijkheden bij het Rijk of de gemeente Westerveld subsidie aan te vragen.
Dus volg onze berichten.

Ja, dat hoor je vaak.
Mensen willen maar al te graag zonnepanelen op hun huis. Het dak is goed geschikt, de zonnepanelen leveren veel en gratis stroom, maar ja, die investering is even te hoog gegrepen.
Maar dat is niet nodig.
Het is mogelijk om een lening af te sluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds.
De Gemeente Westerveld betaalt een deel van de rente, waardoor je op dit moment maar 0,9% betaalt.
De lening heeft een looptijd van 10 jaar, terwijl de zonnepanelen in het algemeen na 6 á 7 jaar zijn terugverdiend.

Wil je meer weten?
Kijk dan op
https://www.svn.nl/overheden/onze-fondsen/ne/
En heb je nog vragen, klopt dan aan bij de Werkgroep Besparen Met Energie, bijvoorbeeld per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste mensen van Wapserveen,

 

We gaan weer leven in deze website blazen, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we Uw hulp hard bij nodig. 

Zo willen we elke maand een bewoner/ bewoonster aan het woord laten over Wapserveen. Natuurlijk maakt het niet uit of u al generaties lang in Wapserveen woont of er net bent komen wonen... Uw verhaal is belangrijk! Elke maand komt er dan een verhaal en dat blijft dan 12 maanden staan, dus het verhaal van juni 2019 wordt vervangen door juni 2020 en zo verder.

Naast de verhalen komen er ook mooi foto's gemaakt door de bewoners van Wapserveen... laat u uitdagen om mooie inspirende foto's te maken.

Naast al deze gezelligheid komt er natuurlijk ook nieuws over Wapserveen en de gemeente Westerveld op deze site.

Hoe we dit allemaal gaan doen leest u binnenkort hier. Dus vanaf nu regelmatig even inchecken op www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl

 

Met vriendelijke groet,

Uw Nieuwe Web Beheerder

Wouter Roozen

 

De inwoners hebben van zich laten horen, u heeft er wellicht over gelezen of ons gezien op de kerstfair. Nu is het tijd voor een vervolg!

Komt allen om de ideeën en verhalen van én door de inwoners een vervolg te geven. Met welke plannen maken we Wapserveen, ons dorp, nog mooier de komende tijd? Wat moeten we behouden en waar gaan we ons voor inzetten? Welke initiatieven gaan we uitvoeren, waar liggen de prioriteiten?

Vragen die wij graag samen met u beantwoorden, want: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Waar?
De Wiekslag

Wanneer?
28 maart vanaf 20.00 uur

Dorpsgemeenschap Wapserveen is, zoals aangekondigd bij de jaarvergadering, bezig met het opzetten buurtpreventie met WhatsApp.

U weet zelf wat normaal in uw wijk/straat. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om met een auto stil te staan. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buren verderop. WhatsApp is een gratis berichtendienst voor mensen met een smartphone. Er zijn in de gemeente in verschillende buurten en/of wijken WhatsApp-groepen actief. In zo’n groep wisselen buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in de eigen straat of wijk. Op deze manier helpen inwoners de politie bij het signaleren van verdachte situaties.

Spelregels en voorwaarden Whatsapp-groepen

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-afkorting: S = Signaleer; A = Alarmeer 112; A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen*); R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (‘zaak stuk maken’). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Wil je dit, maar durf je niet alleen? Vraag iemand uit de groep om samen te gaan. Laat door middel van een Whatsapp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112-meldingen. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan: kleur, merk, type en kenteken.

Gebruik deze Whatsapp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. *inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de Whatsapp-groep.

Er moeten geen randzaken in de WhatsApp-groep worden gezet. Duidelijk moet zijn dat alleen zaken die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties in de wijk in de WhatsApp terechtkomen. Dus niet: het doorgeven van een deur aan deur collecte of losliggende stoeptegels. Bij ‘vervuiling’ van de app bestaat de kans dat mensen de groep verlaten. Algemene meldingen vanuit de politie en meldingen over eerdere misdrijven horen eveneens niet in de WhatsApp thuis. Dit kan namelijk het veiligheidsgevoel verkleinen, omdat het gevoel kan ontstaan dat het onveilig is in een wijk terwijl dit objectief gezien meevalt. Uiteindelijk wordt hiermee het tegenovergestelde bereikt van waar de WhatsApp voor in het leven is geroepen. Bottomline: alleen acute meldingen waar bewoners op dat moment iets mee kunnen.

 

Wilt u zich aanmelden als deelnemer of als beheerder van een buurt/groep, neem dan contact op met Dorpsgemeenschap Wapserveen

Dorpsgemeenschap Wapserveen heeft samen met OBS Wapserveen, Dorpsbelang Kallenkote, ondernemers uit Kallenkote en het voortgezet onderwijs in Steenwijk, een brief gestuurd naar de gemeente Steenwijkerland. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers (met name schooljeugd) op de route Wapserveen-Kallenkote-Steenwijk. De slechte staat van de weg en bermen en het aanwezige landbouwverkeer zorgen voor een onveilige en verre van comfortabele fietsroute.

De gemeente Steenwijkerland heeft in het door haar opgestelde "Fietsplan Steenwijkerland" aangegeven zich te willen in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk. In het plan wordt bijzondere aandacht gevraagd voor schoolfietsroutes over smalle wegen in buitengebied. Deze fietsroute is daarbij al aangegeven als wens voor verbetering.

Dorpsgemeenschap Wapserveen en de mede-ondertekenaars willen bij de gemeente Steenwijkerland vragen deze fietsroute goed te beschouwen en de verantwoordelijkheid in het kader van verkeersveiligheid te nemen.

De brief is een uitnodiging voor een gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van deze situatie.

Het gesprek met de gemeente is inmiddels geweest. Het was een orienterend gesprek, waarbij vanuit 'beide kanten' ideeen en wensen zijn besproken.

Volgend jaar zal er verder gesproken worden of de mogelijkheden.

 

Zoals je vast al gezien hebt is de entree al behoorlijk veranderd en hebben we met elkaar een mooi stukje werk verzet.
Er wordt nog druk gewerkt achter de schermen aan de uitwerking van verschillende onderdelen, zoals bebording, amphi-theater, klimwand enz. enz.
 
Voor de komende periode staan er een paar onderdelen in de planning.
1.    Verlichting
2.    Aan- & herplanten en afwerken speelheuvel
3.    Buitenmeubilair
 
Heb je zin en kun je tijd maken om te helpen op welk onderdeel dan, GRAAG !
We kunnen dan weer een volgende stap zetten in de ontwikkeling van ons plein.
 
We willen proberen dit te doen op 14 of 21 november a.s.
 
Geef aan op welke datum en welk dagdeel je kunt helpen, wat je kan of wil doen en dan proberen wij de planning verder concreet te maken.
 
Je kunt reageren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Zonder jullie hulp kunnen we niet.

Het Dorpsplan staat nu ook op de site: onder het tabblad "Dorpsgemeenschap" kunt u het Doprsplan vinden.