Project natuurlijke bestrijding Westeinde - 2020

Project natuurlijke bestrijding Westeinde - 2020

Project natuurlijke bestrijding Westeinde – Wapserveen – Boermarke

Het project gaat wederom door in 2020 – met enkele aanpassingen.

De vogelnestkasten zijn lager opgehangen om het makkelijker te maken om de inhoud van de nestkasten te controleren en inventariseren.

Het lager ophangen van de nestkasten is op advies van de Vogelwacht.   We willen de schoolkinderen blijven betrekken bij het project op deze manier hoeven geen hoge trappen te worden gebruikt voor nestkast controle.

Dit jaar hangen we geen zakjes met gaasvliegen larven aan de eikenbomen.  Jonge gaasvlieglarven eten ook eikenprocessierupsen.  We willen dit jaar inventariseren of de maatregelen hebben geleid tot een populatie aan gaasvliegen in de proeflocatie.

Er hangen 2 kastjes met gaatjes met daarin geparasiteerde nesten van de eikenprocessierupsen.  In plaats afvoeren van de nesten willen we juist natuurlijke vijanden besparen die in april/mei zullen uitvliegen en op zoek gaan naar rupsen waar ze hun eitjes afzetten.  Het gaat hier om sluipvliegen en sluipwespen.   De kastjes mogen niet worden geopend om de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden niet te verstoren. 

Het project zoals in Westeinde is ook uitgerold naar andere plekken in Westerveld.  Later hopen wij meer hierover te kunnen berichten.

Netten en zak aan van Helomaweg

De netten rondom de bomen aan de van Helomaweg zijn bedoeld voor onderzoek naar grondnesten van de eikenprocessierupsen.   Ik heb sinds 2017 de bomen genoteerd waar de rupsen de bomen hebben verlaten en in welke bomen de vorig jaar vlinders uitgekomen zijn.   De netten blijven daar nog voor enkele jaren.

Voor meer informatie kijk naar de verschenen natuurberichten van Kenniscentrum eikenprocessierups.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25421

In onderstaand bericht met film gemaakt Wapserveen  - van Helomaweg wordt aangetoond dat de jonge rupsen zo klein als ze zijn toch nog ruim 5 meter omhoog kropen op zoek naar voedsel.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25421

Geschreven door: Silvia Hellingman