Laatste Nieuws

Beste mensen,

Bewegen is in meerdere opzichten heel erg belangrijk voor de mens. Daarom nodigen de Beweegcoaches van de gemeente Westerveld u bij deze uit voor een Fittest. Deze Fittest zal op dinsdagmiddag 11 februari of woensdagmiddag 12 februariworden gehouden in de Veldkei.

De Fittest laat zien hoe fit en gezond u op dit moment bent en wat u kunt doen om dit te behouden of te verbeteren.

Hoe fit bent u? Kunt u advies gebruiken?

De Fittest is bedoeld voor inwoners van Havelte, Darp, Havelterberg, Wapserveen en Uffelte die nieuwsgierig zijn naar hun fitheid. De Fittest meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht, balans, bloeddruk en bloedsuiker. De Fittest duurt in zijn totaliteit ongeveer zo’n 30 minuten en is speciaal ontwikkeld voor 55-plussers. De eerste 10-15 minuten zal de daadwerkelijke Fittest worden afgenomen door de fysiotherapeuten, waarna uw bloeddruk en bloedsuiker wordt gemeten door de assistent van de huisarts. Hierna zal een adviesgesprek volgen van 10-15 minuten met de Beweegcoach van de gemeente Westerveld of met een lifestylecoach. Ook is de dorpsverbinder van Welzijn Mensen Werk aanwezig voor vragen en advies.

 Doet u mee?

Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid en/of wilt u meer informatie hierover? Bel dan naar 140521 of mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: doe dit tenminste vóór 10 februari 2020. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u ongeveer één week voor de Fittest een e-mail met daarin de datum en het tijdstip waarop u ingepland staat en u de Fittest kunt doen. Uw gegevens worden in alle gevallen strikt vertrouwelijk behandeld. Heeft u problemen met vervoer/om zelfstandig bij de Veldkei te komen? Geen probleem! Hier zijn namelijk mogelijkheden voor! Deelname aan de Fittest is geheel gratis!

    1. Je hebt een energie scan gekregen. Was het een leuk gesprek?een ledlamp aan het plafond
Ja, het was zeker een leuk en nuttig gesprek. Het was zeker niet belerend. Het gasverbruik was niet zo hoog voor een grote boerderij, maar het elektriciteitsverbruik is wél aan de hoge kant. Dat komt met name door de verlichting en de diepvries. Maar ook het gebruik van gereedschap bij het klussen zoals lasapparatuur.

    2. En heeft het nog iets opgeleverd?
Heel veel lampen zijn inmiddels vervangen door LED lampen. Voor de kroonluchter heeft hij nog geen goed LED alternatief gevonden, ook niet omdat hij die LED lampen wil kunnen dimmen.
Verschillende zaken zijn ook opgemeten zoals het verbruik van de PC. Dat was schrikken! Nu is de PC zo ingesteld dat hij na 120 seconden in de pauzestand gaat.  De PC heeft al een SSD kaart in plaats van een traditionele harddisk dus dat scheelt ook al.
Ook het aanbrengen van tochtstrips is een makkelijke en snelle winst.

    3. Zijn er ook zaken waar je zelf niet aan zou hebben gedacht?de oude vriezer
Meer bewust geworden van gedrag: een kleine lamp is ook goed, als het gaat om oriëntatieverlichting. Je gaat op de deel toch geen krant zitten lezen, als je maar niet je nek breekt over de spullen.
Ook is de klokthermostaat nu zo ingesteld, dat de kachel een half uur eerder laag gaat en de temperatuur ’s nachts in de woning niet terug gaat naar 15 graden maar naar 18; dat schijnt energie te besparen.
De vriezer is al knap op leeftijd en moet worden vervangen.

    4. Waarom vind je energiebesparen belangrijk? Milieu, klimaat, portemonnee?
Eigenlijk allemaal naast elkaar. Een investering die je bij leven niet meer terugverdient spreekt minder aan dan een investering die zich in een paar jaar al terugverdient. Maar je moet je ook er bewust van zijn dat je het doet voor je kinderen en kleinkinderen.
Het is jammer dat je bij de informatiebijeenkomsten die de gemeente Westerveld organiseert hoofdzakelijk de categorie 50+ ziet met een (duur) eigen huis en nauwelijks of geen dertigers.
Aan bewustwording van die categorie bewoners moeten we nog hard gaan werken.
Maar hoe?

    5. Een energie scan kost normaal gauw een paar honderd euro. Nu is het gratis, want vrijwilligers doen het werk na een cursus die betaald is door de gemeente. Vind je dat een goede zaak en waarom?
Als op het platteland een energie scan betaald zou moeten worden, zouden veel mensen dat niet doen. Helaas wordt zelfs van de gratis mogelijkheid nog veel te weinig gebruik gemaakt en dat verbaast mij sterk. Ik vind het ook belangrijk dat mensen die de scan eigenlijk niet zouden kunnen betalen, er nu toch van kunnen profiteren zonder dat er een drempel wordt opgelegd.

Vorig jaar heeft een warmtescan, die gratis werd gedaan door de Werkgroep Besparen met Energie Wapserveen opgeleverd dat een zijraampje nogal wat warmte doorliet.
Daar heb ik nu een voorzetraampje voor gezet en dat houdt die warmte mooi tegen.

De warmtescan door de EC Westerveld gaat op termijn een betaald bezoek worden. Waarschijnlijk gaat het € 25 per huis gewoon een voorzetraampjekosten. Dat wordt gedaan om een reservefonds te creëren waarmee de camera op termijn vervangen kan worden of een tweede camera kan worden aangeschaft. Hoe kijk je daar tegen aan?
Tja, dat is een lastige. Voor welvarende mensen is dat wellicht geen probleem, maar voor mensen met een kleine beurs is dat vast wél een groot probleem.
Als wethouder ga ik natuurlijk geen toezegging doen, maar ik maak me sterk dat als de IR-camera kapot gaat er geen potje te vinden zal zijn om een vervangende camera te kopen.
Evenzo geldt, dat als de scans zo succesvol zijn, dat aanschaf van een tweede  camera nodig is, er vast wel een oplossing gevonden gaat worden.
En dan wil ik daar nog wel eens over praten met mijn collega’s binnen het College.
Uiteindelijk heeft de gemeente Westerveld  de lat hoog liggen als het gaat om zo snel mogelijk te groeien richting energieneutraal werken. Dan is een energie scan en een warmtescan een belangrijk instrument om dat doel te bereiken.
Ga je geld vragen, dan betwijfel ik of mensen zich überhaupt zullen aanmelden.

    6. Wat voor belang heeft de gemeente hierbij?
Onderdeel van het klimaatakkoord is het opstellen van regionale energie-strategieën. Op 13 en 14 januari 2020 waren er startbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn inwoners en ondernemers uit Westerveld uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er in de gemeente Westerveld zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.FLIR4110

    7. De werkgroep Besparen Met Energie Wapserveen wil dat ons mooie dorp in 2030 energieneutraal is. De Provincie Drenthe neemt daar twee keer zo veel tijd voor. Zijn de werkgroepleden idealisten met weinig realiteitszin of denk je dat dit haalbaar is?
Ik vind dat erg snel. Maar als totaal dorp, waarbij sommige mensen het niet halen, maar anderen juist meer energie produceren dan consumeren (denk aan het windmolen plan, maar ook individuele huishoudens met veel zonnepanelen) moet dat haalbaar zijn. Niet eenvoudig, maar er liggen nu (i.t.t. een paar jaar geleden) wél kansen.  Heel belangrijk is, de bevolking hier zo veel mogelijk bij te betrekken via informatieavonden en hen geen panklare voorstellen voor te leggen, waar zij alleen nog maar akkoord mee moeten gaan.
Vraag aan de mensen waar je op een acceptabele manier zonnepanelen, windmolens en dergelijke neer kunt zetten. Geef ook aan, dat we dat niet zo zeer doen voor onszelf, maar juist voor de generaties die na ons komen.
Het zal niet makkelijk worden, maar we hebben nog 10 jaar en met de huidige lage rente zitten we in een ideale periode. Maak concrete plannen met behapbare stukken, zoals over 2 jaar willen we daar staan, over vier jaar daar etc.

    8. Wij willen als werkgroep graag bereiken dat wij een voorbeeld dorp gaan worden binnen de provincie en anderen inspireren met onze acties. Daarmee wordt ook Westerveld op de kaart gezet. Wat vind je daarvan?
Dat is een mooie ontwikkeling. Ik zal dit initiatief ook waar mogelijk steunen.

17 december 2019

Mooi nieuws om het jaar mee af te sluiten: de aanvraag van 12 Drentse gemeenten voor 2,7 miljoen RRE subsidie is goedgekeurd! Hiermee kunnen Drentse woningeigenaren in 2020 kleine energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren in hun woning. “Het is geweldig dat we met alle 12 gemeentes deze aanvraag hebben volbracht,” vertelt een trotse Jannetje Kolijn, coördinator van de RRE aanvraag en het Drents Energieloket. “Hier kunnen we veel Drentse woningeigenaren mee blij gaan maken volgend jaar.”

De 12 gemeentes moesten in slechts 5 weken de aanvraag voor de RRE subsidie afronden en indienen. “Dat was weinig tijd,” vertelt Jannetje. “De subsidieregeling verraste veel mensen, en dat we hebben gekozen om het in regioverband aan te pakken, met alle 12 gemeentes samen, is uniek. Heel mooi dat het gelukt is en dat de gemeenten echt naar het gemeenschappelijke belang hebben gekeken.”

Snelle energiebesparende maatregelen

De RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) richt zich op particuliere huiseigenaren – en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet wil in 2020 een snelle start maken met het reduceren van CO2-uitstoot. En daar kunnen woningeigenaren in Drenthe straks dus van profiteren!

Let op: de regeling gaat pas volgend jaar van start

De precieze invulling van de regeling wordt pas in de loop van volgend jaar bekend. Het plan is om 100.000 woningeigenaren in Drenthe te bereiken – en uiteindelijk 25.000 maatregelen uit te voeren. “Het is een prachtige kans om een enorme impuls te geven aan wat we al doen bij het Drents Energieloket. We zullen samen met de gemeenten ons netwerk optimaal gaan inzetten én versterken, om zoveel mogelijk huiseigenaren te bereiken,” aldus Jannetje.

Kansen voor energieinitiatieven

Voor energiecoöperaties en -initiatieven die al actief zijn in dorpen kan de RRE subsidie ook een mooie kans zijn. “Zij kunnen ideeën aandragen om dit mede vorm te geven,” vertelt Jannetje. “Het is breed inzetbaar, en kan voor bestaande initiatieven een mooie aanjager zijn om direct met hun dorp of wijk aan de slag te gaan. Je kunt hierbij denken aan acties of evenementen binnen de wijk – bijvoorbeeld met z’n allen aan de slag gaan om de huizen in de buurt te verduurzamen. Goed voor de saamhorigheid – en je verhoogt er ook je eigen wooncomfort mee!”

We houden jullie op de hoogte wanneer er meer bekend is over de precieze invulling va de regeling.

Vrijdag 29 november werd de energiemonitor Nederland gepresenteerd op het congres Hier Opgewekt in Bussum. 
Voor Wapserveen is vooral onderstaande alinea van belang:

Houd de baten binnen de regio
De wind- en zonneparken leveren baten op voor de lokale omgeving.
Mensen die vaak al met kleine bedragen kunnen participeren, krijgen rendement op hun inleg. Daarnaast komen geldstromen vrij voor de bredere gemeenschap in de vorm van omgevingsfondsen. Ook als een coöperatie zelf ontwikkelt en eigenaar is van een wind- en zonnepark, is een deel van de opbrengsten bestemd voor een fonds. Dit roept vervolgens vragen op over de besteding van deze omgevingsgelden. Wie heeft zeggenschap over deze geldstromen? Wie vertegenwoordigt de bredere gemeenschap?

Hieronder volgt een samenvatting van het cijfermateriaal.
Naast de vele goede presentaties met een enorme informatie-overload, was er ook een leuke presentatie van De Speld- Live.

 De Speld

Samenvatting Lokale Energie Monitor 2019

De beweging van lokaal duurzame energie-initiatieven  in Nederland ontwikkelt zich, groeit elk jaar en wordt steeds professioneler. We monitoren al vijf jaar lang de lokale energie initiatieven in Nederland. Lees hieronder de samenvatting van de monitor van 2019 of download het gehele rapport.

De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt. Dit hebben de partijen in het Klimaatakkoord met elkaar afgesproken. Deze Lokale Energie Monitor 2019 laat zien hoe dit streven naar lokaal eigendom in de praktijk vorm krijgt.

Energie van de lokale gemeenschap

De beweging van participerende burgers in de energietransitie is springlevend. Ook dit jaar zien we weer een groei van het aantal energiecoöperaties. Nederland telt eind 2019 in totaal 582 energiecoöperaties, een toename van bijna 100 nieuwe coöperaties sinds de vorige peiling van 2018.  

Je vindt de coöperaties in alle provincies, regio’s en vrijwel alle gemeenten (80%). We schatten het aantal leden en deelnemers aan lokale energieprojecten op ongeveer 85.000. 

Windenergie op land

Op dit moment is bijna 6% van het windvermogen op land in handen van burgercoöperaties (193 MW). Dit gaat om echt eigendom, in de zin van economisch en juridisch eigenaarschap of aandeelhouderschap van een coöperatie.

Omdat de leden van een coöperatie vrijwel altijd in de omgeving wonen is er ook sprake van lokaal eigenaarschap. In de praktijk zien we allerlei samenwerkingsvormen voorkomen. Vaak werken coöperaties samen met commerciële partners; in totaal is 11% van het totale Nederlandse windvermogen gerealiseerd in windparken met gedeeld eigendom. De gemiddelde eigendomsverdeling in deze windparken is ongeveer 50%.

Dit jaar is 35 MW nieuwe wind in productie genomen, in vijf windparken: Windpark Krammer in Zeeland, Windpark Avri in Gelderland, Windpark De Spinder in Noord-Brabant, Windpark Frisia in Noord-Holland en Het Vliegende Hert van de Windcentrale in Overijssel.

Zonne-energie op daken en op land

Individuele burgers zijn belangrijke aanjagers van de zonne-energierevolutie van de afgelopen jaren; ongeveer de helft van alle zonnepanelen ligt op woningen. Coöperaties droegen daaraan bij met collectieve inkoopacties. Op dit moment is 2% van het totale zonne-energievermogen gerealiseerd in collectief verband (119 MWp). Burgers investeerden via een coöperatie of crowdfundingplatform in zonne-energie.

In totaal tellen we 649 collectieve zonprojecten, waarvan de meeste (94%) op daken. Hiervan zijn er 195 in 2019 in productie genomen (43 MWp): 183 zonnedaken en 12 zonneparken. Met wat er nog in de pijplijn zit, verwachten we dat in 2020/2021 de grens van 1000 projecten wordt geslecht.

De meeste projecten maken gebruik van de postcoderoosregeling (60% van 649 projecten), het meeste zonvermogen is daarentegen gerealiseerd met de subsidieregeling SDE+ (58% van 119 MWp). 

Houd de baten binnen de regio

De wind- en zonneparken leveren baten op voor de lokale omgeving. Mensen die vaak al met kleine bedragen kunnen participeren, krijgen rendement op hun inleg. Daarnaast komen geldstromen vrij voor de bredere gemeenschap in de vorm van omgevingsfondsen. Ook als een coöperatie zelf ontwikkelt en eigenaar is van een wind- en zonnepark, is een deel van de opbrengsten bestemd voor een fonds. Dit roept vervolgens vragen op over de besteding van deze omgevingsgelden. Wie heeft zeggenschap over deze geldstromen? Wie vertegenwoordigt de bredere gemeenschap?

In de praktijk zien we verschillende modellen ontstaan: lokale stichtingen, omgevingsraden, dorps- en bewonersverenigingen, gemeente- of provinciefondsen en soms een nieuwe lokale coöperatie die zich richt op besteding van deze fondsen.

Lokale warmte

Het aantal warmte-initiatieven neemt snel toen. We tellen er 37 in 2019. Het gaat vrijwel altijd om haalbaarheidsonderzoeken. Bewoners buigen zich samen met partners over de vraag hoe ze van het aardgas afkomen. Ze tonen zich meesters in het opsporen van nieuwe lokale warmtebronnen. Uit oppervlaktewater of riool- en afvalwater, uit houtafval van de gemeente, warmte uit de bodem, uit grondwater en zelfs uit oude boorputten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In Groningen onderzoeken ze of de windmolens van de Shell op zee groene stroom kunnen leveren voor de warmtepompen in de wijk.

Op dit moment is nog maar één lokaal warmtenet in coöperatieve handen: Thermo Bello in Culemborg. Het ziet ernaar uit dat het Traais Energie Collectief uit Terheijden volgt: de eerste leidingen zijn dit jaar de grond in gegaan. Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking met de gemeente en een van de Proeftuinen voor Aardgasvrije wijken. 

Ons is ter ore gekomen, dat bij sommige bewoners van Wapserveen die in het trotse bezit zijn van zonnepanelen, bij een hoge zonne-intensiteit, het elektriciteitsnetwerk de grote hoeveelheid elektriciteit niet kan verwerken.

Daar is iets aan te doen

  • Schakel stroomvreters aan (wasmachine/ droger/ vaatwasser) op het midden van de dag in plaats van ‘s nachts. Daardoor kun je ook wennen aan de situatie over enige jaren als de salderingsregeling wordt afgebouwd.
  • Soms kan de omvormer beter worden ingeregeld door de installateur
  • Solaredge 3fase
  • Een andere aansluiting van de elektriciteit (fasewisseling) door de netwerkbeheerder Enexis in combinatie veelal met de installateur.
  • De netwerkbeheerder vragen om de geleverde netspanning enige volts te verlagen.
  • De netwerkbeheerder vragen de grondkabels te verzwaren (grotere capaciteit).

Een complexe materie, en een probleem waarvan wij verwachten dat dit zich vaker gaat voordoen als er meer zonnepanelen komen in Wapserveen.
En als werkgroep hopen wij uiteraard dat er ook meer zonnepanelen gaan komen. Om een idee te krijgen of dit probleem bij meerdere bewoners van Wapserveen speelt en er sprake zou kunnen zijn van een structureel probleem, verzoeken wij “slachtoffers” contact op te nemen met de werkgroep Besparen met energie.
Dat kan per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of telefonisch: 06-20540796

Alvast bedankt,

Paul Tienkamp


Pagina 2 van 6