Laatste Nieuws

Bron: https://www.eigenhuis.nl/actueel/blogs/2019/06/18/12/15/zo-verkort-je-de-terugverdientijd-van-zonnepanelen?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=bhle&utm_content=nieuwe_subsidie_voor_isolatie_dit_zijn_de_voorwaarden&utm_term=terugverdientijd_zonnepanelen|button

Veel mensen zijn pas bereid te investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd tussen de 5 en 9 jaar ligt, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Door te salderen en dankzij btw-teruggave kun je de terugverdientijd verkorten, licht fiscaal jurist Bobby Raghoenath toe.

Met zonnepanelen kun je zelf groene stroom opwekken, ze worden steeds goedkoper en ze behalen een steeds hoger rendement. Een interessante investering dus. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen pas bereid zijn te investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd tussen circa 5 en 9 jaar ligt. Met belastingvoordeel kun je de terugverdientijd verkorten: maak gebruik van de salderingsregeling en van btw-teruggave. 

Belastingvoordeel met salderen

Heb je zonnepanelen, dan gebruik je een deel van de opgewekte energie direct zelf. Het deel dat je niet gebruikt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Je energieleverancier trekt de teruggeleverde stroom af van de stroom die je hebt afgenomen. Deze verrekening heet salderen

Voor de teruggeleverde stroom ontvang je dezelfde prijs (inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw) als de prijs die je betaalt voor afname. In april 2019 maakten minister Eric Wiebes en staatssecretaris Menno Snel bekend dat de salderingsregeling tot 2023 ongewijzigd blijft en daarna geleidelijk wordt afgebouwd. 

Btw-teruggave zonnepanelen

Over de aanschaf en installatie van zonnepanelen betaal je btw. Dit bedrag kun je in de belastingaangifte in aftrek brengen. In ons stappenplan lees je hoe je dit kunt aanpakken.

Recent hebben verschillende rechters geoordeeld dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen in aanmerking komen voor extra btw-teruggave op een deel van de bouwkosten van het dak waar de zonnepanelen op of in liggen. Helaas vinden niet alle rechters deze teruggave terecht en zijn ze het niet eens over hoe de teruggave berekend zou moeten worden. Voor nieuwbouwkopers met zonnepanelen zijn het dus spannende tijden. Het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad.

Meer informatie 

Over de auteur

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen HuisBobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis: ‘Door eigen opwek met zonnepanelen dalen je energielasten. Ook word je weerbaarder tegen toekomstige fiscale veranderingen en stijgende energieprijzen.’

Drenthe Blijft Stil!!

Wij zijn bezorgde inwoners van Wapserveen! Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen van geluidsoverlast door vliegverkeer na de opening van vliegveld Lelystad. Wapserveen ligt immers vlak naast een van de laagvliegroutes!

Omdat we meer willen weten over ontwikkelingen rond het vliegveld we met leden van onze buurtcommissie op 11 maart naar de informatiebijeenkomst van de Werkgroep Drenthe Blijft Stil in Havelte gegaan. Dit is een groep van vrijwilligers die zich intensief verdiept hebben in de mogelijke gevolgen als geluidsoverlast, gezondheid, welzijn en milieu van met name laagvliegroutes boven Drenthe en Nederland. Ook volgen zij de [juridische] procedures van de politiek en de feitelijke correctheid van metingen met betrekking tot geluid en milieuvervuiling, bij het bereiken van hun doel,

Veel informatie was ons niet bekend en er blijkt veel onrecht te geschieden. Wij vonden een en ander dusdanig zorgwekkend dat wij onze dorpsgenoten graag een samenvatting geven over wat wij gehoord hebben.

Wist u bijvoorbeeld:

  1. Dat een van de laagvlieg [landings] routes over Steenwijk en Vledder naar Lelystad gaat.
  2. Deze zal dan vermoedelijk gaan op een hoogte van gemiddeld minder dan 1 km.
  3. Onderzocht is dat geluidsoverlast op deze hoogte zich verspreidt over 6 km naar beide kanten van de vliegroute. Dat betekent dat we hier in Wapserveen maar ook in de Wolden overvliegende vliegtuigen goed gaan horen. En dan hebben we het nog niet over het fijnstof uit de kerosine dampen die achter blijven.
  4. Ergens op deze route ook het landingsgestel van het vliegtuig uit gaat wat nog meer lawaai veroorzaakt.
  5. [Stel je even voor hoe het is als er een vliegtuig op 1 km hoogte boven je vliegt.]
  6. Onderzocht is dat als je frequent verkeersgeluiden of vliegtuiglawaai hoort, dit geluid een prikkel is waardoor hersenen actief blijven, niet tot de rust komen die nodig is om gezond te blijven. Dit heeft gevolgen voor: nachtrust, concentratie, gedrag en fysieke klachten.
  7. Er rond vliegvelden vogels [ook beschermde soorten] worden afgeschoten om te voorkomen dat deze in de motoren terecht komen en ongelukken veroorzaken. Lelystad ligt vlakbij de Oostvaarders plassen.
  8. De wacht lus boven onze heide verplaatst is, maar zeker nog niet van de baan is.
  9. Er door de minister oneigenlijke en/of onjuiste procedures gevolgd worden, metingen niet kloppen en er niet aan afspraken gehouden wordt met betrekking tot gevolgen voor geluid, gezondheid en milieu.
  10. De provincies Overijssel en Friesland en gemeentes zich actief inzetten bij deze ontwikkelingen, zij steunen hun burgers hierbij, maar Westerveld en Drenthe Stil Blijven!

Nu kan ik me voorstellen dat u, net zoals ik eerst, denkt

1. Ach, het zal zo’n vaart niet lopen!!

Helaas; dat doet het wel. De politiek gaat gewoon door met hun plannen voor wat, naar hun mening, economisch belang is. Zolang inwoners niet kritisch volgen wat er gebeurt, zich niet bewust zijn van de gevolgen ervan, voor ons leefgebied en ons welzijn, we alles maar laten gebeuren, gaan wij steeds meer geluidsoverlast krijgen en groeien onze kinderen niet meer op in die “Mooi Stille Heide”’

2. Ach….. Hiertegen iets ondernemen heeft toch geen zin: De minister doet toch wat zij wil, dat vliegveld komt er gewoon.

Ja dat klinkt logisch, en mogelijk is dat ook zo. Maar als wij als burgers met kritische geluiden, wijzen op onderzoeken m.b.t. schade voor mens en milieu, bezwaren tegen onzorgvuldige en onjuiste procedures etc. kunnen we als burgers wel proberen de schade zoals geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Het is gebleken dat door inzet en acties van werkgroepen en wel degelijk wijzingen plaatsvinden zoals bv het uitstel van de opening van Lelystad, de herindeling van het lucht ruim, de wijziging in de wacht lus etc.

De werkgroep Drenthe Blijft Stil is nu een jaar bezig. Deze vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd actief in voor onze belangen. Bij de informatieavond bleek hoe veel zij in korte tijd al te weten zijn gekomen en waar ze in de politiek tegen aan lopen.
Wat ons betreft verdienen ze onze steun bij hun verdere actie. Waar omliggende provincies en gemeenten wel actief zijn, ervaart de Werkgroep geen steun van provincie Drenthe en de gemeente Westerveld. Zij schijnen voor hun burgers niets te doen, bij alle ontwikkeling rond het vliegveld.!!

Laten wij als inwoners van Wapserveen hen wel steunen.!! Er is nu geld nodig voor [bezwaar] procedures en informatiemateriaal om te verspreiden. Hieraan kunnen we bijdragen. U kunt ook zelf vrijwilliger worden.

Giften kunnen overgemaakt worden op NL93RABO0330941623 ten name van Stichting Drenthe Blijft Stil.

U kunt op hun site www.stichtingdrentheblijftstil.nl veel informatie vinden zoals de gevolgen van fijnstof, maar ook kun je bijvoorbeeld horen hoe veel geluid een laag overvliegend vliegtuig maakt.
Meer informatie [o.a. de mening van politieke partijen] kunt u vinden op de site van https://satl-lelystad.nl [samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen]

Jan Swieringa
Tom Dolleman
Marianne Verhoogh

Buurtcommisie Butenweg/Verlengde Oude Dijk

24 zonnepanelen

Een serie zonnepanelen aanschaffen, wie wil dat niet?
Maar het gaat om een forse investering.
Het is mogelijk om geld te lenen, zie ons bericht van 15 juni.

Om de aanschaf van zonnepanelen nóg gunstiger te maken, heeft de overheid besloten dat de BTW die je betaalt over je zonnepanelen is terug te vorderen. 
Koop je die zonnepanelen via Bespaarpartner uit Steenwijk dan heeft dat als voordeel:
1. Zij helpen kosteloos bij het terugvragen van de BTW
en
2. Bestel je (bijvoorbeeld) 11 panelen, dan betaal je er maar 10.

Meer weten?
https://www.bespaarpartner.nl/zonnepanelen/subsidie-zonnepanelen/
Binnenkort berichten we over de mogelijkheden bij het Rijk of de gemeente Westerveld subsidie aan te vragen.
Dus volg onze berichten.

Ja, dat hoor je vaak.
Mensen willen maar al te graag zonnepanelen op hun huis. Het dak is goed geschikt, de zonnepanelen leveren veel en gratis stroom, maar ja, die investering is even te hoog gegrepen.
Maar dat is niet nodig.
Het is mogelijk om een lening af te sluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds.
De Gemeente Westerveld betaalt een deel van de rente, waardoor je op dit moment maar 0,9% betaalt.
De lening heeft een looptijd van 10 jaar, terwijl de zonnepanelen in het algemeen na 6 á 7 jaar zijn terugverdiend.

Wil je meer weten?
Kijk dan op
https://www.svn.nl/overheden/onze-fondsen/ne/
En heb je nog vragen, klopt dan aan bij de Werkgroep Besparen Met Energie, bijvoorbeeld per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste mensen van Wapserveen,

 

We gaan weer leven in deze website blazen, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we Uw hulp hard bij nodig. 

Zo willen we elke maand een bewoner/ bewoonster aan het woord laten over Wapserveen. Natuurlijk maakt het niet uit of u al generaties lang in Wapserveen woont of er net bent komen wonen... Uw verhaal is belangrijk! Elke maand komt er dan een verhaal en dat blijft dan 12 maanden staan, dus het verhaal van juni 2019 wordt vervangen door juni 2020 en zo verder.

Naast de verhalen komen er ook mooi foto's gemaakt door de bewoners van Wapserveen... laat u uitdagen om mooie inspirende foto's te maken.

Naast al deze gezelligheid komt er natuurlijk ook nieuws over Wapserveen en de gemeente Westerveld op deze site.

Hoe we dit allemaal gaan doen leest u binnenkort hier. Dus vanaf nu regelmatig even inchecken op www.dorpsgemeenschapwapserveen.nl

 

Met vriendelijke groet,

Uw Nieuwe Web Beheerder

Wouter Roozen

 


Pagina 2 van 3