Laatste Nieuws

Dorpsgemeenschap Wapserveen heeft samen met OBS Wapserveen, Dorpsbelang Kallenkote, ondernemers uit Kallenkote en het voortgezet onderwijs in Steenwijk, een brief gestuurd naar de gemeente Steenwijkerland. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers (met name schooljeugd) op de route Wapserveen-Kallenkote-Steenwijk. De slechte staat van de weg en bermen en het aanwezige landbouwverkeer zorgen voor een onveilige en verre van comfortabele fietsroute.

De gemeente Steenwijkerland heeft in het door haar opgestelde "Fietsplan Steenwijkerland" aangegeven zich te willen in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk. In het plan wordt bijzondere aandacht gevraagd voor schoolfietsroutes over smalle wegen in buitengebied. Deze fietsroute is daarbij al aangegeven als wens voor verbetering.

Dorpsgemeenschap Wapserveen en de mede-ondertekenaars willen bij de gemeente Steenwijkerland vragen deze fietsroute goed te beschouwen en de verantwoordelijkheid in het kader van verkeersveiligheid te nemen.

De brief is een uitnodiging voor een gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van deze situatie.

Het gesprek met de gemeente is inmiddels geweest. Het was een orienterend gesprek, waarbij vanuit 'beide kanten' ideeen en wensen zijn besproken.

Volgend jaar zal er verder gesproken worden of de mogelijkheden.

 

Zoals je vast al gezien hebt is de entree al behoorlijk veranderd en hebben we met elkaar een mooi stukje werk verzet.
Er wordt nog druk gewerkt achter de schermen aan de uitwerking van verschillende onderdelen, zoals bebording, amphi-theater, klimwand enz. enz.
 
Voor de komende periode staan er een paar onderdelen in de planning.
1.    Verlichting
2.    Aan- & herplanten en afwerken speelheuvel
3.    Buitenmeubilair
 
Heb je zin en kun je tijd maken om te helpen op welk onderdeel dan, GRAAG !
We kunnen dan weer een volgende stap zetten in de ontwikkeling van ons plein.
 
We willen proberen dit te doen op 14 of 21 november a.s.
 
Geef aan op welke datum en welk dagdeel je kunt helpen, wat je kan of wil doen en dan proberen wij de planning verder concreet te maken.
 
 
Zonder jullie hulp kunnen we niet.

De laatste nieuwbrief van Dorpsgemeenschap Wapserveen staat op de site! Onder het tablad Dorpsgemeenschap/Nieuwsbrief vind u de laatst verschenen nieuwsbrief.

 

De werkgroep Zorg & Steun heeft een overzicht gemaakt van vrijwillige- en professionele hulporganisaties. Wellicht dat dit kan helpen als u op zoek bent naar hulp.

Het overzicht is te vinden onder het tabblad Werkgroepen/Zorg en Steun, onderaan de betreffende pagina.

Natuurlijk kunt u altijd een van de contactpersonen benaderen voor vragen.

De winnaar van de ballonwedstrijd ten gelegenheid van het ingebruik nemen van de nieuwe website was al bekend: Mathijs Greveling.

De winnaar heeft nu ook uit handen van de Dorpsgemeenschap de beloofde beloning ontvangen.  De prijs, in de vorm van een ballon is ter beschikking gesteld door Laser idee, een bedrijf uit Wapserveen.

PhotoGrid 1444317160769


De uitslag:

1. Mathijs Greveling:   Oderwitz (D)  618 km

2. Saskia v Munster:   Kreppen (D)  591 km

3. Susan Gorte:          Koningswartha (D) 579 km

4. Laura Gorte:           Wittingen (D)  303 km

5. Alexandra Klaver:   Resthausen (D)  118 km

6. Gerjan en Irina Janssen: Lorup (D) 95 km


Pagina 5 van 7