ketenpartneravond 01
Op 23 september vond een zgn. Ketenpartneravond plaats, georganiseerd door de Gemeente Westerveld.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder de Haas die pleitte voor een Duurzaam Sociaal en Sterk Westerveld.

Andra Bats van de Gemeente Westerveld presenteerde de uitkomsten van de gesprekken met inwoners en toeristen (20.000). Uit die gesprekken kwamen op het terrein van de duurzaamheid met name de volgende aandachtspunten naar voren:

 • Bermen en bomenonderhoud

 • Insectenhotels en biodiversiteit

 • Geen gaswinning

 • (Geen of minder) gewasbeschermingsmiddelen

 Er volgde een inleiding door Jouke van Dijk, hoogleraar RUG en voorzitter SER-NN.
Een boeiend spreker met veel feitelijke informatie.
De Duurzaamheidsmonitor geeft aan dat Westerveld bij de 25% best presterende gemeenten behoort (score: 97).

Vervolgens was er gelegenheid tot discussie over de 3 deelgebieden:

 • Duurzaamheid

 • Economie

 • Sociaal

 In ronde 1 werden in 6 groepen ideeën gelanceerd die in ronde 2 werden uitgewerkt:

 1. Mandelig werken. Spullen zoals grasmaaiers delen.

 2. Voedselvoorziening dele/ coöperatie vormen.

 3. Mobiliteit bevorderen zowel voor jong als oud.

 4. Groene economie ontwikkelen om jongeren binnen de gemeente te houden ca aan te trekken. Bijvoorbeeld door het oprichten van een groene universiteit (Frederiksoord?).

 5. Gif bestrijden door stimuleren biologische landbouw en opzetten van een voedselbos.

 6. Voorzieningen voor jongeren. Zelfvoorzienend zijn. De natuur als basis.


NB:

Christine tipte dat https://www.peerby.com/ een mooie manier is om spullen te lenen van mensen uit de buurt.